Przejdź do treści

Ewakuacja

Dostępność.
Bezpieczna ewakuacja.

Przygotowaliśmy podręcznik zawierający wszystkie istotne zagadnienia związane z ewakuacją OzN. Aspekty prawne i praktyczne oraz informacje o tym kogo i w jaki sposób ewakuować w sytuacji zagrożenia.

...Dzień w biurze. Wybucha pożar. Panika. Ludzie biegają, potykają się. Ewakuacja. Tym razem nie taka na niby. Komuś przypomina się, że trzeba pomóc, ale człowiek na wózku waży zbyt wiele...

W czasie pożaru (albo awarii prądu, katastrofy budowlanej, itp.) windy przestają działać. Osoby poruszające się na wózkach, seniorzy i seniorki oraz wszyscy ci, którzy mogą mieć problem z szybkim poruszaniem się po schodach, mają kłopot.

Warto opracować standardy postępowania w takich sytuacjach i regularnie je ćwiczyć. Naprawdę warto! Ufamy, że zgadzamy się ze śmiałą tezą, iż ludzie nie powinni się palić w czasie pożaru - nawet gdy są osobami z niepełnosprawnością. Można zrobić coś więcej, niż tylko oczekiwanie na straż pożarną. Bardzo Was do tego zachęcamy.

Akcja: ewakuacja

Oddajemy do dyspozycji również ulotkę i plakat, które powstały w ramach projektu „Akcja: ewakuacja”. Materiały zawierają organizacyjne aspekty ewakuacji OzN i praktyczne wskazówki, w tym metody wykorzystania sprzętu do bezpiecznej ewakuacji.

Zadanie publiczne pn.: „Akcja: ewakuacja” sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Pytania o ewakuacje. Ilustracja czarno-biała, linearna: trzy różnej wielkości i kształtu komiksowe dymki, w środku znaki zapytania.
czy wiesz?

Jak w Twojej organizacji wygląda obowiązująca procedura ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?

Czy macie krzesła / wózki ewakuacyjne?

Czy wasz system alarmowy tylko hałasuje, czy może też mruga?

Czy macie możliwość zaoferowania pracownikom / gościom systemów wibracyjnych podłączonych do alarmu?

Czy każdy pracownik wie, komu powinien pomóc i w jaki sposób robi się to bezpiecznie i profesjonalnie?

Ewakuacja z wydarzeń Ilustracja czarno-biała, linearna: chmurki przypomniające wybuch.
#niezostawiamynikogo także podczas
ewakuacji z wydarzeń.

Oferujemy wsparcie w zapewnieniu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami podczas wydarzeń: konferencji, spotkań, warsztatów itp.

wypożyczanie i obsługę wózków/krzeseł/materacy ewakuacyjnych wraz z doradztwem odnośnie miejsc ich umieszczenia, przeszkoleniem personelu z zakresu bezpiecznej obsługi sprzętu oraz różnych technik transferów różnych osób na sprzęt ewakuacyjny - to może być bardzo ważne dla osób, które z jakiś przyczyn nie mogą wystarczająco sprawnie opuścić ewakuowanej przestrzeni (np. osoby poruszające się na wózkach)

wypożyczanie i obsługę sprzętu informującego o konieczności ewakuacji za pomocą silnych wibracji - to może być bardzo ważne dla osób, które nie usłyszą sygnałów alarmowych i komunikatów werbalnych

szkolenia z zakresu dostępności wydarzeń w zakresie bezpieczeństwa i ewakuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami, różnymi wrażliwościami sensorycznymi, osób G/głuchych - szkolenia dla organizatorów, organizatorek, wolontariuszy, wolontariuszek, pracowników, pracownic ochrony itp.

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością z budynków

Ewakuacja budynków. Ilustracja czarno-biała,  komiksowa: płonący blok mieszkalny, widoczne płomienie i dym.
Jak możemy pomóc?

Oferujemy system wspomagania procedur związanych z ewakuacją osób z niepełnosprawnością - zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719.)

Szkolimy pracowników obiektów w zakresie rozwiązań ewakuacji osób z niepełnosprawnością

Wraz z naszym SuperPartnerem ESCAPE Mobility Company prowadzimy sprzedaż wysokiej klasy, atestowanych krzeseł / wózków i materaców do ewakuacji osób z niepełnosprawnością

Wykonujemy okresowe kontrole sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnością

Sprzęt do Ewakuacji

Materace Ewakuacyjne. Piktogram w kolorze czerwonym przedstawia dwie osoby znoszące w doł po schodach osobę na materacu.
Materace
Ewakuacyjne

Przeznaczone dla osób, które nie mogą być ewakuowane za pomocą krzesła / wózka lub w miejscach, gdzie krzesło / wózek może być niewygodny w użyciu.

Idealne dla ośrodków medycznych, domów pomocy i szpitali - do przenoszenia pacjentów nieprzytomnych i obłożnie chorych.

Wózki Ewakuacyjne. Piktogram w kolorze czerwonym przedstawia osobę zwożącą w doł po schodach osobę na wózku.
Krzesła / Wózki
Ewakuacyjne

Przeznaczone do ewakuacji po schodach w dół lub w górę i w dół. Wyposażone w ergonomiczne pojedyncze oparcie i system pasów ślizgowych w bezpiecznej zamkniętej kasecie oraz zagłówek wraz z pasem unieruchamiającym.

Prosty i intuicyjny system rozkładania. Gwarancja producenta 6 lat.

Maty Ewakuacyjne. Piktogram w kolorze czerwonym przedstawia dwie osoby niosące trzecią osobę na macie.
Maty
Ewakuacyjne

Przeznaczone do ewakuacji osób obłożnie chorych bezpośrednio z łóżka.

Mata umieszczona jest na stałe pod materacem na łóżku: w razie konieczności ewakuacji mata i materac unieruchamiają pacjenta za pomocą pasów bezpieczeństwa, dając możliwość bezpiecznej ewakuacji poziomej i pionowej (po schodach).

Logotyp firmy: na białym tle czarny napis ESCAPE MOBILITY COMPANY drukowanymi literami. Z przestrzeni w literze C wychodzi zielona strzałka, której grot wypełnia pustą przestrzeń w literze A. Jest to strzałka wskazująca kierunek ewakuacji.

Najwyższa jakość od ESCAPE Mobility
Wszystkie rozwiązania przeznaczone do ewakuacji osób z niepełnosprawnością naszego Partnera są produkowane w Europie (z głównymi dostawami z Niemiec i Holandii), a cały sprzęt spełnia wymagania normy ISO 9001 i jest testowany zgodnie z certyfikatem TÜV.

Ewakuacja. Ilustracja czarno-biała, komiksowa: Dwie nachodzące na siebie strzałki skierowane w prawo.

Co to?
Krzesło / Wózek ewakuacyjny służy do tego, aby w sytuacji zagrożenia bezpiecznie sprowadzić wózkowicza / wózkowiczkę (i nie tylko!) po schodach.

Kiedy jest potrzebny?
• Pożar lub zadymienie
• Atak terrorystyczny
• Powódź
• Trzęsienie ziemi
• Brak dostawy prądu
• Strukturalne uszkodzenia budynków

Jakie?
Krzesła / Wózki ewakuacyjne należą do grupy urządzeń zakwalifikowanych przez Dyrektywę Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. do kategorii wyrobów medycznych, dlatego muszą spełniać wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG (2002) i być opatrzone znakiem CE.

Dla kogo?
• Ludzi poruszających się na wózkach
• Kobiet w ciąży
• Osób stale przyjmujących leki
• Osób z tymczasową niepełnosprawnością ruchu
• Seniorów

Ile?
1 krzesło/wózek ewakuacyjny dla 1 osoby na każdym piętrze budynku.

Gdzie?
W pobliżu miejsc przebywania osób wymagających pomocy lub w pobliżu: toalet dla osób z niepełnosprawnościami, restauracji, sal konferencyjnych, wyjść ewakuacyjnych.

Kontakt

Fundacja Polska Bez Barier
ul. L. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa, PL, EU

NIP: 113-28-59-091
REGON: 146294600
KRS: 0000433156 

Nr konta: 73 1090 1056 0000 0001 4403 8881

Deklaracja dostępności

Branding & Webdesign byBabilon.me