Przejdź do treści

Szkolenia

Ucz się

Wiemy, że nie chodzi o złe intencje, ale o to, że wciąż tak niska jest wiedza i niewielkie rozumienie różnych potrzeb…

My też wciąż się uczymy i chętnie dzielimy się wiedzą z innymi

Mamy bardzo niestandardowy zespół, na który składają się eksperci w różnych dziedzinach: konsultanci HR, architekci, inżynierowie, trenerzy, etc. (warto też wspomnieć, że część z nas doświadcza różnych rodzajów niepełnosprawności)

Lubimy wyzwania i nie lubimy schematu, więc większość naszych działań jest projektowana specjalnie - krojona na miarę

Proces jest dla nas ważniejszy, niż jednorazowe działanie

Doświadczaj

W tym wszystkim chodzi przede wszystkim o zrozumienie różnych ludzi i ich potrzeb, uruchomienie empatii

Mamy dużo sprzętu, który pozwala nam na odtworzenie praktycznego doświadczenia “bycia w butach osoby z niepełnosprawnością”

Wiemy, że to najlepszy sposób rozpoczęcia procesu, postrzeganie niepełnosprawności zmienia się na zawsze i w następstwie jest implementowane w codziennej pracy uczestników szkolenia

Miej z tego frajdę

Odczarowujemy schematy i mity o niepełnosprawności

Uważamy, że zabawa jest ważną częścią procesu

„Odciążamy” niepełnosprawność (ale jej nie bagatelizujemy)

Jesteśmy poważni kiedy trzeba - poza tym jesteśmy sobą

Dbamy o dobre relacje - w naszym zespole i we wszystkich realizowanych partnerstwach

Szkolenia z dostępności

Szkolenia z dostępności. Ilustracja czarno-biała, komiksowa: puzzel, element układanki.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy ponad 160 zamkniętych warsztatów z zakresu uwrażliwiania na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz z zasad projektowania uniwersalnego dla firm, instytucji państwowych i samorządowych oraz NGOsów.

trudno jest zmienić wszystko za jednym zamachem.
proces rozpoczyna się od “stanu umysłu”- od świadomości, od zrozumienia i chęci zmiany. krok po kroku.

Dlatego wszystkie warsztaty prowadzone przez Fundację mają jedną cechę wspólną: doświadczanie przez uczestników i uczestniczki “na własnej skórze” różnych niepełnosprawności i potrzeb użytkowników i użytkowniczek przestrzeni, obiektów i usług.

Savoir-Vivre

Uwrażliwienie i zwiększenie świadomości uczestników na temat rodzajów niepełnosprawności oraz przełamanie barier w bezpośrednim kontakcie.

Zaprezentowanie osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnych odbiorców oferty firmy.

Sposoby umożliwiające przeciwstawienie się niepożądanym zachowaniom klientów z niepełnosprawnościami.

Dostępne Wydarzenia

Wiedza o projektowaniu imprez włączających, podczas których żaden z uczestników i żadna z uczestniczek nie będzie wykluczana.

Zasada Niedyskryminacji ☺ Różnorodność potrzeb ☺ Dostępność miejsca ☺ Dostępność czasowa ☺ Informacja o dostępności lub jej braku ☺ Przygotowanie wydarzenia ☺ Przebieg wydarzenia ☺ Ewaluacja ☺

Projektowanie Uniwersalne

Użyteczność rozwiązań w kontekście projektowania przestrzeni, obiektów i usług.

Zagadnienia prawne (lokalne, krajowe, europejskie i światowe).

Okazja do pracy z planami konkretnych przestrzeni pod kierunkiem architektki.

HR Team

Wyposażenie w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Włączanie osób z niepełnosprawnościami do zespołu.

Kwestie prawne (korzyści i regulacje) ☺Rekrutacja & on-boarding ☺ Tworzenie dostępnego miejsca pracy ☺

Obsługa Klienta

Przygotowanie osób zajmujących się obsługą do sprostania wymaganiom, wynikającym z niepełnosprawności klientek i klientów oraz różnorodności ich potrzeb.

Rozwiązania, terminologia oraz wstęp do standaryzacji obsługi z uwzględnieniem potrzeb mogących wynikać z różnych niepełnosprawności.

E-Learning

Plaforma e-Learningowa. Ilustracja czarno-biała, komiksowa: Okienko programu komputerowego, w środku znak małpa.
Oszczędność czasu
+ Możliwość realizacji szkoleń w dowolnym miejscu

Nasze szkolenia i warsztaty dostępne są również w wersji online - jako materiały e-learningowe. Możesz poszerzyć wiedzę bez konieczności organizowania spotkania dla wszystkich uczestników.

Materiały szkoleniowe do nauki online zawierające elementy multimedialne i interaktywne, angażujące uczestnika w proces edukacyjny

Tematyka tożsama z warsztatami stacjonarnymi: może być wstępem do szkoleń uwrażliwiających, dostępności architektonicznej lub skrótem / podsumowaniem tych zajęć

Offline’owy kontakt z trenerem / ekspertem

Weryfikacja wiedzy w ramach testów i quizów

e-learning też szyjemy na miarę: mamy ekspertów w tej dziedzinie na pokładzie!

Human.Lab

HumanLab. Ilustracja czarno-biała,  komiksowa: dwie osoby i ikona połączenia lub komunikacji - kula ziemska z oznaczonymi równoleżnikami i południkami
autorska metoda warsztatowa 3 w 1:
poznanie potrzeb odbiorców - projektowanie rozwiązań - skuteczna komunikacja

Super dynamiczne warsztaty pozwalające oszczędzić czas i energię!

Od początku do końca oparte na LUDZIACH (z udziałem klientów, publiczności) pozwalające na poznanie ich potrzeb, a następnie zaprojektowanie rozwiązań oraz skutecznego języka i narzędzi komunikacji.

Wszystko to przetestowane w czasie rzeczywistym na prawdziwych odbiorcach, w bezpiecznych, laboratoryjnych wręcz warunkach.

Kontakt

Fundacja Polska Bez Barier
ul. L. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa, PL, EU

NIP: 113-28-59-091
REGON: 146294600
KRS: 0000433156 

Nr konta: 73 1090 1056 0000 0001 4403 8881

Deklaracja dostępności

Branding & Webdesign by Babilon.me