Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

#dostępnośćuczęsię – konkrety

Wiedzieć i chcieć! A “chcieć to móc”!

Głównym celem projektu jest wyposażenie kadr kultury w wiedzę i umiejętności w zakresie dostępności oferty dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim obudzenie w nich potrzeby i chęci robienia rzeczy dostępnymi (projektów ze wszystkich dziedzin kultury i edukacji kulturowej, ale też narzędzi i języka komunikacji). 

Z naszego doświadczenia wynika, że dostępność staje się faktem wtedy, kiedy ludzie naprawdę chcą (i wiedzą jak!) czynić świat wokół nich bardziej osiągalnym dla wszystkich. Tylko wtedy dba się o jakość i wciąż poszukuje nowych rozwiązań. Dostępność przestaje być tylko obowiązkiem, zestawem wytycznych, wskazówek, mglistym i odległym pojęciem (dot. “ich”, “kilkorga”, “nie naszej publiczności”), a zaczyna być zrozumiała, doświadczona, oswojona, tak naprawdę pożyteczna i “też moja”…  

Dostępność odmieniona przez różnych ludzi 

W związku z powyższym, chcemy pokazać dostępność poprzez praktyczne doświadczanie oraz bezpośredni kontakt z odbiorcami i odbiorczyniami z niepełnosprawnościami, odbierania kultury i sztuki razem z nimi i z ich perspektywy. Zgodnie z założeniem, iż ludzie są różni, ich potrzeby są różne, a każdy jest najlepszych ekspertem w dziedzinie swojej (nie)pełnosprawności.     

Na projekt #dostępnośćuczęsię składają się:

  • program warsztatów,
  • trzy webinaria, 
  • publikacja w formie specjalnego wydania Magazynu Purpose.

Program warsztatów

Można powiedzieć, iż sponsorem programu warsztatów – oprócz Programu “Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury oczywiście – jest: litera P i cyfra 6 (jak ktoś oglądał Ulicę Sezamkową, to wie o co chodzi;).  

Cały program został zbudowany w oparciu o “sześć P”: 
POZNAJ.
POCZUJ.
PRÓBUJ.
PROJEKTUJ (i PLANUJ).
POROZMAWIAJ.
PODZIEL SIĘ! (tj. PODAJ DALEJ!)

POZNAJ to “warsztaty właściwe” tj.  zajęcia warsztatowe na ZOOMie. Będzie ich sześć, a każdy będzie trwał max. do 3 godzin.  Każdy z warsztatów poświęcony jest innemu zagadnieniu od  “rozkodowania” różnych niepełnosprawności (niepełnosprawności wzroku, n. słuchu, n. ruchu, n. intelektualnej, a także spektrum autyzmu) po omówienie zasad projektowania uniwersalnego oraz rozwiązań w obszarze dostępności w odniesieniu zarówno do realizacji wydarzeń kulturalnych on-line, jak i narzędzi i języka komunikacji. Będą one okazją do spotkania z ekspertami i ekspertkami z różnymi niepełnosprawnościami, którzy i które nie tylko podzielą się praktyczną wiedzą, ale także odpowiedzą na konkretne pytania dotyczące różnych rozwiązań i podpowiedzą te optymalne. 
W związku z tym, że to program stworzony specjalnie dla kadr kultury, to w programie warsztatów nie zabraknie też przestrzeń na przyjrzenie się temu w jaki sposób wprowadzanie dostępności przekłada się na generalne budowanie publiczności w instytucji/organizacji kultury.  

POCZUJ to zestaw ćwiczeń praktycznych, poprzedzających warsztaty do wykonania w warunkach domowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi. Mają na celu uruchomienie empatii i wyobraźni poprzez stworzenie (namiastki) doświadczeń osoby z konkretną niepełnosprawnością

PRÓBUJ: Na podstawie rekomendacji odbiorców/czyń z niepełnosprawnościami stworzona zostanie lista „dobrych praktyk”, konkretnych projektów artystycznych do przetestowania (samodzielnie, ze znajomymi, rodziną, dziećmi)

PROJEKTUJ (i PLANUJ): Praca samodzielna wsparta dwuetapowymi warsztatami dotyczącymi projektowania uniwersalnego i planowania dostępności, możliwość na podsumowanie wszystkich wcześniejszych doświadczeń: wiedzy/wytycznych. 

POROZMAWIAJ: forum dyskusyjne uczestników/czek projektu i indywidualne konsultacje z ekspertami/kami (w tym odbiorców/czyń z różnymi niepełnosprawnościami)

PODZIEL SIĘ i PODAJ DALEJ! #dostępnośćuczęsię (od najprostszych “mój pierwszy dostępny post” po wieloelementowe wydarzenia w pełni dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami)

Webinaria 

Webinaria planujemy w formie rozmów panelowych o dostępności w kulturze z perspektywy praktyków i praktyczek, ich dylematów i wyzwań, rozwiązań.  

Roboczo naszkicowaliśmy je sobie następująco:

  • Planowanie i produkcja wydarzenia dostępnego dla wszystkich (on- i off-line!) na przykładzie Orange Warsaw Festival 
  • Projektowanie dostępnej strony www. 
  • Zmiana perspektywy: profesjonaliści i profesjonaliści kultury z różnymi niepełnosprawnościami. 

Specjalne wydanie Magazynu Purpose 

Zdecydowaliśmy się na publikację projektową w formie specjalnego wydania PURPOSE, bo to magazyn internetowy dedykowany ludziom, którzy mają cel – są przedsiębiorczy, mają talent i pasję. Czytelnikami PURPOSE są poszukujący, kreatywni ludzie, dla których praca to droga samodoskonalenia, środek rozwoju jako indywidualnej osoby i jako wspólnoty ludzi. I dlatego, że jest ich ponad 10 000!  

W Magazynie znajdą się wywiady m.in. z publicznością z różnymi niepełnosprawnościami i z ludźmi kultury, którym zależy na dostępności, podpowiedzi, pomysły i wskazówki dot. konkretnych rozwiązań, prezentacje ciekawych ludzi i dobrych praktyk udowadniających, że kultura powinna i może być dla wszystkich. 

Jak wziąć udział? 

W projekcie możesz zauczestniczyć na różne sposoby. Możesz zdecydować się na wszystko tj. program warsztatowy, uzupełniony dyskusjami on-line i zwieńczony lekturą, a możesz skorzystać tylko z wybranych elementów. Udział w webinariach i dostęp do publikacji jest nieograniczony – ani czasem, ani liczbą uczestników i uczestniczek. Inaczej rzecz się ma w przypadku warsztatów.
Warsztaty startują we wrześniu. Podobnie webinaria. Publikacja pojawi się najpóźniej w październiku. 

UWAGA WARSZTATY!

Program warsztatów stanowi spójną całość i ma formułę zamkniętą tj. ograniczona jest liczba miejsc, a w związku z tym prowadzimy na nie rekrutację.

Ze względu na ww. ograniczoną liczbę miejsc, zapisując się na warsztaty bardzo prosimy o przemyślane decyzje. To w sumie 6 warsztatów oraz dodatkowe zadania, ćwiczenia (tu akurat zaangażowanie zależy od Was, ale jest zdecydowanie mile widziane:)). 

Warsztaty, jak ww. ruszą we wrześniu. Jednak to, czy rozpoczną się i zakończą we wrześniu, czy potrwają do października zależy od Was. Nie chodzi o to, że nie mamy pomysłu to no jak to zrobić, ale o to, że naprawdę zależy nam na wyjściu naprzeciw Waszym potrzebom i oczekiwaniom. Po zamknięciu rekrutacji skontaktujemy się z zakwalifikowanymi osobami, żeby wspólnie wybrać najlepszy tryb pracy tj. dopasowany do preferencji dot. intensywności, ale także pory dnia: od intensywnego do bardziej rozciągniętego w czasie, w tygodniu, albo w weekendy, rano albo popołudniu. Dopasujemy się do preferencji większości:)

Chcecie? Chodźcie!:) Formularz jest na Google tzn. tu (link do formularza)

Ale jeśli preferujecie inną formę rekrutacji, np. poprzez rozmowę video z tłumaczeniem na PJM, rozmowę telefoniczną albo kontakt poprzez wiadomość tekstową, to dajcie nam tylko znać. Skontaktujcie się w dowolny sposób z nami pod numerem: 793 147 001.