Projekt Akcja / Ewakuacja
ma na celu realizację działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących zapewniania dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cel projektu ➔

Materiały➔

Materiały i pliki do pobrania

Konsultacje➔

Umów się na konsultacje

Cel projektu

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
 • dostępność lokali usługowych.

Działania w projekcie skierowane są do:

 • osób pracujących w zarządzie gospodarowania nieruchomościami,
 • osób pracujących w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnicy,
 • osób pracujących w jednostkach organizacyjnych i osobach prawnych m.st. Warszawy,
 • osób pracujących i współpracujących (również w ramach wolontariatu) z warszawskimi organizacjami pozarządowymi,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Warszawy,
 • osób pracujących jako architekci / projektanci / architektki / projektantki na terenie Warszawy.

Zapisy

Szkolenia

Instrukcja logowania do formularza rejestracji dla osób, kóre nie posiadają konta Google.
Pobierz instrukcję logowania bez konta Google. Format .pdf rozmiar:0,7MB

Szkolenie z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

3 szkolenia dla osób pracujących w Urzędzie Miasta i 18 szkoleń dla osób pracujących w Urzędach Dzielnic.

Dowiedz się więcej

Czas trwania: 6 godziny (6 x 60 min.)
Maksymalna liczba osób w grupie: 15 os.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie procedur i sposobów organizowania działań związanych z ewakuacją i prowadzenia ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • różnorodność potrzeb użytkowników_czek budynku, w tym potencjalne wyzwania podczas ich ewakuacji oraz elementy wspomagające ewakuację,
 • architektoniczne i techniczne aspekty ewakuacji,
 • zakres Standardów dostępnosci i zapisów dotyczących ewakuacji,
 • zakres Indywidualnego Planu Ewakuacji (IPE).

W trakcie szkolenia przećwiczone zostaną:

 • tworzenie Indywidualnego Planu Ewakuacji (IPE),
 • ewakuacja z budynku krok po kroku – od ogłoszenia alarmu do opuszczenia budynku.

Szkolenie z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami dla koordynatorów dostępności

15 szkoleń dla koordynatorów i koordynatorek dostępności w jednostkach podległych UM.

Dowiedz się więcej

Czas trwania: 6 godziny (6 x 60 min.)
Maksymalna liczba osób w grupie: 20 os.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie procedur i sposobów organizowania działań związanych z ewakuacją i prowadzenia ewakuacji OzN. W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • różnorodność potrzeb użytkowników_czek budynku, w tym potencjalne wyzwania podczas ich ewakuacji oraz elementy wspomagające ewakuację,
 • architektoniczne i techniczne aspekty ewakuacji,
 • zakres Standardów dostępnosci i zapisów dotyczących ewakuacji,
 • zakres Indywidualnego Planu Ewakuacji (IPE).

W trakcie szkolenia przećwiczone zostaną:

 • tworzenie Indywidualnego Planu Ewakuacji (IPE),
 • ewakuacja z budynku krok po kroku – od ogłoszenia alarmu do opuszczenia budynku, w tym ewakuacja osób mogących i niemogących poruszać się samodzielnie.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy 28.09.2023

Szkolenie z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

15 szkoleń dla osób pracujących w jednostkach podległych UM.

Dowiedz się więcej

Czas trwania: 4 godziny (4 x 60 min.)
Maksymalna liczba osób w grupie: 20 os.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie procedur i sposobów organizowania działań związanych z ewakuacją i prowadzenia ewakuacji OzN. W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • różnorodność potrzeb użytkowników_czek budynku, w tym potencjalne wyzwania podczas ich ewakuacji oraz elementy wspomagające ewakuację,
 • potencjalne problemy podczas ewakuacji i elementy, na które należy zwracać uwagę w budynku / przestrzeni,
 • zakres Indywidualnego Planu Ewakuacji (IPE).

W trakcie szkolenia przećwiczone zostaną:

 • wypełnianie ankiety Indywidualnego Planu Ewakuacji (IPE),
 • ewakuacja z budynku krok po kroku – od ogłoszenia alarmu do opuszczenia budynku, w tym ewakuacja osób mogących i niemogących poruszać się samodzielnie.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy 26.09.2023

Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy 29.09.2023

Szkolenie o dostępności lokali usługowych i ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla w NGO

4 szkolenia otwarte dla osób pracujących lub współpracujących (również w ramach wolontariatu) z NGO.

Dowiedz się więcej

Czas trwania: 5 godzin (5 x 60 min.)
Maksymalna liczba osób w grupie: 20 os.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie zapewnienia dostępności lokali, z których korzystają NGO oraz możliwości zapewnienia ewakuacji z nich. W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • kwestie związane z różnorodnością klientów / gości / pracowników,
 • koncepcja „łańcucha dostępności” i możliwości jej wykorzystania,
 • podstawy dostępności lokali (dobre rozwiązania i najczęściej popełniane błędy),
 • możliwość wykorzystania Standardów dostępności architektonicznej (wraz z kartami) i Wzorcowego Opisu Dostępności w procesie podnoszenia poziomu dostępności lokali,
 • praktyczne aspekty ewakuacji, w tym potencjalne wyzwania podczas ewakuacji i elementy, wspomagające ewakuację,
 • ewakuacja z budynku krok po kroku – od ogłoszenia alarmu do opuszczenia budynku.

Szkolenie o dostępności lokali usługowych

6 szkoleń dla osób pracujących w ZGN / UM / UD

Dowiedz się więcej

Czas trwania: 5,5 godziny (5,5 x 60 min.)
Maksymalna liczba osób w grupie: 15 os.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie dostępności lokali usługowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • kwestie związane z różnorodnością klientów / gości / pracowników,
 • koncepcja „łańcucha dostępności” i możliwości jej wykorzystania,
 • podstawy dostępności lokali usługowych (dobre rozwiązania i najczęściej popełniane błędy),
 • możliwość wykorzystania Standardów dostępności architektonicznej (wraz z kartami) i Wzorcowego Opisu Dostępności w procesie podnoszenia poziomu dostępności lokali.

Otwarte szkolenie o dostępności lokali usługowych

2 szkolenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Warszawy oraz osób pracujących jako architekci / projektanci / architektki / projektantki na terenie Warszawy.

Dowiedz się więcej

Czas trwania: 5,5 godziny (5,5 x 60 min.)
Maksymalna liczba osób w grupie: 15 os.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie dostępności lokali usługowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • kwestie związane z różnorodnością klientów / gości / pracowników,
 • koncepcja „łańcucha dostępności” i możliwości jej wykorzystania,
 • podstawy dostępności lokali usługowych (dobre rozwiązania i najczęściej popełniane błędy),
 • możliwość wykorzystania Standardów dostępności architektonicznej (wraz z kartami) i Wzorcowego Opisu Dostępności w procesie podnoszenia poziomu dostępności lokali.

Webinary

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

Cykl czterech webinarów dotyczących ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji wkrótce.

Dostępność lokali usługowych

Cykl czterech webinarów dotyczących dostępności dla wszystkich lokali usługowych na terenie Warszawy.

Więcej informacji wkrótce.

Materiały

Multimedia

Filmy o ewakuacji OzN

Tytuł filmu

FILM YouTube

Tytuł filmu

FILM YouTube

Filmy o dostępności lokali użytkowych

Tytuł filmu

FILM YouTube

Tytuł filmu

FILM YouTube

Webinaria o dostępności lokali użytkowych

Tytuł filmu

FILM YouTube

Tytuł filmu

FILM YouTube

Webinaria o ewakuacji OzN

Tytuł filmu

FILM YouTube

Tytuł filmu

FILM YouTube

Konsultacje

Umów się na konsultacje

Konsultacje odbywają się telefonicznie, mailowo lub w formie wideospotkania.

Aby skorzystać z konsultacji, skontaktuj się z nami mailowo. Wskaż, w jakim obszarze potrzebujesz wsparcia. Znajdziemy odpowiedniego konsultanta i umówimy Cię na spotkanie.

Napisz na malgorzata@polskabezbarier.org.
W temacie maila wpisz "Konsultacje".

Umów się na konsultacje