NASZE WARSZTATY

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Fundacja Polska Bez Barier realizuje szkolenia, w trakcie których zmienia sposób myślenia uczestników. Rozmawiamy o niepełnosprawnościach, poruszamy się na wózkach i bawimy się stereotypami. Zapraszamy do świata, w którym burzymy bariery.

W ciągu kilku lat działalności Fundacji udało nam się wypracować własne metody warsztatowe.

Warsztaty Fundacji Polska Bez Barier realizowane są zgodnie z ideą “LEARN, EXPIRIENCE 
& HAVE FUN”. Dostarczamy wiedzę niezbędną do profesjonalnej obsługi i kontaktu z osobami 
z różnymi niepełnosprawnościami, poprzez praktyczne doświadczanie podnosimy wrażliwość na niepełnosprawność.

Nasze zajęcia mają charakter warsztatowy “minimum wykładu, maximum praktyki”. Zależy nam na konkretnych rezultatach: nowych umiejętnościach zdobytych przez uczestników, wspólnie wypracowanych rozwiązaniach oraz nowej energii skierowanej w stronę klientów.

Prowadzimy ciągłą ewaluację i monitoring rezultatów naszej pracy.


Efekty naszych warsztatów zależą od założeń, wspólnie ustalonych na początku współpracy 
z partnerem/klientem potrzeb i celów. Dzięki stosowaniu przez nas różnych typów działań, rezultaty naszej współpracy z organizacjami daleko wykraczają poza ogólne “oswojenie” niepełnosprawności i otwarcie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W zależności od przyjętych założeń mogą przełożyć się bezpośrednio na:
- poprawę jakości oferty firmy
- poprawę komunikacji

Jak?
EMPATIA leży u podstaw naszego podejścia (podobnie jak w metodzie design thinking). Koncentrujemy się na potrzebach – różnych, w zależności od grup docelowych, określając je wspólnie z naszymi klientami, wspieramy proces budowania oferty firmy. Pomagamy także w tym, żeby język i narzędzia komunikacji były spójne z wypracowanymi założeniami.
PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE, które również jest jednym z głównych założeń naszej pracy, mówi o tym, że właściwie zaprojektowane (zarówno przestrzeń, usługa/produkt, i towarzysząca im komunikacja) jest dostępne i użyteczne dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych odbiorców.

- usprawnienie procesów obsługi klienta

Jak?
Praca mająca na celu uwrażliwienie pracowników firmy na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami przekłada się bezpośrednio nie tylko na poprawę obsługi tej grupy docelowej, ale podnosi standardy obsługi w ogóle.

- motywacja i skuteczność zespołu

Jak?
Warsztaty, które prowadzimy dostarczają możliwości wzajemnego poznania się, budują zaufanie w zespole i wzmacniają współpracę. Ćwiczenia, które proponujemy wymagają pracy w mniejszych grupach oraz w parach - koncentracji na drugim człowieku, na jego potrzebach, ciągłego wspierania się.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-20
Data publikacji:2015-09-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4511