NASZE DZIAŁANIA

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

2016 rok

 • Działania eksperckie dla Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Testy przystanków autobusowych w Warszawie - na zaproszenie Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich
 • Udział w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. osób z niepełnosprawnościami – Koordynacja działań grupy roboczej ds. Dostępności
 • Na prośbę Politechniki Warszawskiej sporządziliśmy wskazówki dostępnościowe oraz oceniliśmy funkcjonalności zastosowanych rozwiązań.
 • Pracujemy nad dostępnością infrastrukturalną i proceduralną Pałacu Kultury i Nauki.

 

2015 rok

 • Szkolenia Obsługa Bez Barier i audyty architektoniczne Oddziałów dla Banku Zachodniego WBK S.A. (audyty realizowane w partnerstwie z Fundacją TUS).
 • Działania eksperckie dla Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Szkolenie dla konduktorów PKP Intercity (załogi pociągów Pendolino) z zakresu profesjonalnej obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami.
 • Szkolenia pracowników Służby Więziennej.
 • Orange Warsaw Festiwal 2015. Po raz drugi zajmowaliśmy się koordynacją dostępności Festiwalu.
 • Udział w Konferencji w Sejmie „Europa bez barier – Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej”.
 • Konsultacje podczas tworzenia filmu dla Banku Zachodniego WBK.S.A - w ramach programu Obsługa Bez Barier.
 • Konsultacje dla Centrum Nauki Kopernik na temat ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Warszawska Komisja Dialogu Społecznego ds. osób z niepełnosprawnościami - zabiegamy o stworzenie w stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Dostępności.
 • Audyt nowej linii Metra Warszawskiego.
 • Wrocław – szkolenia dla Europejskiej Stolicy Kultury.
 • Udział w projekcie Kultura Włączania 2015 w Węgrowie i Festiwal PowerON na prośbę Mazowieckiego Instytutu Kultury- po naszej stronie koordynacja dostępności.
 • Rugbymania – międzynarodowy turniej rugby na wózkach w Czechach.
 • Szkolenie dla pracowników PKS Polonus S.A z zakresu profesjonalnej obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami.
 • Konsultacje architektoniczne w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
 • Konferencja w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat dostępności kolei. 
 • Testy rozwiązań i procedur ewakuacyjnych w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Działaliśmy tu wspólnie z Mazowieckim Regionem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
 • Szkolenia dla Muzeum Narodowego w Warszawie z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 • Szkolenia dla Najlepszych z Najlepszych - program BZ WBK S.A. (wspólnie z Four Kings Warszawa).
 • Współpraca przy projekcie Fundacji Machina Fotografika "Wspólne rozmowy - plaże dostępne dla wszystkich".
 • Szkolenie dla Przewodników turystycznych z zakresu specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Audyt architektoniczny i proceduralny Urzędu Pracy na ul. Ciołka w Warszawie.
 • Udział w spotkaniach Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom Rady st. Warszawy. 
 • Udział w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. osób z niepełnosprawnościami.
 • Audyt planów modernizacji budynku Uniwersytetu Śląskiego.
 • Organizacja Międzynarodowego Turnieju Rugby na Wózkach Mazovia CUP 2015.
 • Udział w debacie na Stadionie Narodowym w Warszawie - Fundusze Europejskie Bez Barier.

 

2014 rok

 • Prace nad narzędziem pomiaru dostępności oraz działania eksperckie dla Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Konsultacje działań dedykowanych dla klientów z niepełnosprawnością ORANGE S.A.
 • Koordynacja dostępności Orange Warsaw Festiwal 2014.
 • Szkolenia Obsługa Bez Barier i audyty architektoniczne Oddziałów Banku Zachodniego WBK S.A. (audyty realizowane w partnerstwie z Fundacją TUS).
 • Konsultacje części raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dotyczących kwestii odbiorców z niepełnosprawnościami dla Banku Zachodniego WBK.
 • Współpraca przy przygotowaniu i produkcji filmu instruktażowego –„Jak korzystać z kanału videoczatu dla klienta migającego” dla Banku Zachodniego WBK S.A.
 • Szkolenie dla zespołu Muzeum Sztuki Nowoczesnej z zakresu profesjonalnej obsługi odbiorców z niepełnosprawnościami oraz kształtowania dostępnych przestrzeni i wystaw. Szkolenie zrealizowane wspólnie z Fundacją Kultury Bez Barier.
 • Szkolenia dla zespołu Mazowieckiego Instytutu Kultury (wcześniej Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) z zakresu potrzeb odbiorców z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Szkolenia w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów realizowane wspólnie z Fundacją Kultury Bez Barier.
 • Zajęcia aktywnej rehabilitacji połączone z interakcją kierowców Miejskich Zakładów Autobusowych. Współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji i MZA na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie.
 • Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego w gościnnych przestrzeniach Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.
 • Szkolenia dla zespołu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Szkolenia realizowane wspólnie z Fundacją Kultury Bez Barier.
 • Szkolenie dla „Warsztatów Kultury” w Lublinie.
 • Szkolenie dla wolontariuszy biorących udział w projekcie „Kultura Włączania”, realizowanym w partnerstwie z Mazowieckim Instytutem Kultury.
 • Szkolenia w ramach projektu Warszawskie Teatry Bez Barier (wspólnie z Fundacją Kultury Bez Barier.
 • Konsultacje dostępności projektu Ogrody XXI wieku dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
 • Współorganizacja Turnieju Rugby na Wózkach Mazovia Cup 2014.
 • Warsztaty w gminie Stegna oraz szkolenie w Gdyni dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja w partnerstwie z Fundacją Machina Fotografika.
 • Badanie dostępności pięciu Stołecznych pływalni na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

 

2013 rok

 • Szkolenia i Publikacja „Gość niepełnosprawny w muzeum – muzeum bez barier“ dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.
 • Szkolenie z obsługi pasażerów z różnymi niepełnosprawnościami dla Portu Lotniczego w Modlinie. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowicza.
 • Szkolenie w ramach Warsztatów Kultury w Lublinie oraz szkolenie dotyczące projektowania uniwersalnego, aspektów prawnych oraz sposobów i technik pomiarów w ramach projektu „Konin – miasto dostępne”.
 • Szkolenia „Obsługa Odbiorców z niepełnosprawnościami” w Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Szkolenie dla Urzędu Transportu Kolejowego z zakresu potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Współpraca przy Festiwalu POWER ON w ramach projektu „Kultura Włączania (wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki).
 • Stadion Narodowy w Warszawie – sugestie dotyczące dostępności i właściwego oznakowania.
 • Publiczne pieniądze: Biura Poselskie Bez Barier - inicjatywa mającej na celu dostosowanie wszystkich biur poselskich do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Partner Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier.
 • Partner w Turnieju Mazovia Cup 2013.
 • Liga Rugby na Wózkach 2013 - wzięliśmy udział we wszystkich siedmiu turniejach w ramach Polskiej Ligi Rugby na Wózkach. Organizatorem Polskiej Ligi Rugby na Wózkach jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
 • Udział w pobiciu rekordu Guinessa: Najdłuższy mecz Rugby na Wózkach! Pniewy koło Poznania.

 

2012 rok 

 • Flash Mob PoKOLEi – Re:wizje 2012, przygotowaniem zajmowała się Fundacja Polska Bez Barier, Warszawskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach, Fundacja Impact i Fundacja Perform.
 • Konferencja i Warsztaty realizowane w ramach Re:wizje Sztuki 6
  „Widz/Odbiorca z niepełnosprawnością” w Centrum Sztuki Koneser.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-25
Data publikacji:2015-06-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5941